Consumenteninzichten zijn belangrijker dan marktgegevens

customer-insightMarketeers zijn van oudsher bezig met het in kaart brengen van het marketinglandschap. Daarbij wordt vooral gekeken naar de activiteiten die concurrenten ontplooien en de potentiële mogelijkheden van de markt. Maar in ‘The Age of the Customer’ is het productgericht denken overgegaan in klantgericht denken. Daarmee zijn klantgegevens veel belangrijker geworden dan gegevens over de concurrentie of de markt. Voor de marketingpraktijk betekent dit een overgang van marketing intelligence naar customer insight management. Lees verder.